Het VNOG debacel

Een tekort van 2,8 miljoen euro voor 2018 voor de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland, dat voor rekening van de 22 deelnemende gemeenten komt. Als de brandweerorganisatie haar beleid niet wijzigt, ontstaat er dit jaar een tekort van 5,2 miljoen dat in 2020 kan oplopen tot 6,4 miljoen euro! U snapt het wel: dit zal door de inwoners betaald moeten worden. Daarnaast is het weerstandsvermogen vanaf begin af te klein geweest. Dit is niet gezond.

Een kritische ondervraging

Bij de commissievergadering Bestuur & Ruimte van woensdag 8 mei werd burgemeester Van Oostrum, als lid van het Algemeen Bestuur van de VNOG, kritische vragen voorgelegd door de commissieleden. 

 

Namens de VVD gaf ik aan enorm geschrokken te zijn van de uitkomsten van een financieel onderzoek en de aangekondigde tekorten, waarvan de consequenties enorm zijn. Met mij gelukkig ook andere partijen. 

 

Ongeveer 60% van de begroting, die in totaal 55 miljoen EUR bedraagt, gaat op aan salarissen. Maar op de begroting zijn deze niet geindexeerd: de VVD vraagt zich af waarom dat zo is. Maar vooral vraagt de VVD zich af hoe deze tekorten uberhaupt mogelijk zijn en of de accountant heeft lopen slapen.

 

Om puur de cijfers voor de inwoners helder te krijgen, een aantal feitelijke, maar vooral kritische vragen gesteld tijdens mijn bijdrage (terug te lezen in de bijlage). De kritische vragen waren zoveel, dat ik ruim buiten de daarvoor bestemde spreektijd van 5 minuten liep (eerste termijn 9 minuten). Tja, dit verdient toch echt de aandacht wat ons betreft.

 

Hoe nu verder?

Er komen drie sessies met de 22 gemeenteraden die deel uitmaken van de VNOG (het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 22 burgemeesters van die gemeenten), waarin het concept beleid wordt besproken. Binnen het management is de bezem er flink doorheen gehaald en men wil een streep zetten dat mensen niet meer in contact met het bestuur kunnen komen. De marsroute welke is beschreven lijkt prima. 

 

Wat blijft volgens ons een zorgpunt?

De bestuurders duiken, willen te veel naar voren kijken en niet voldoende naar achteren. Dit voelt niet goed en geeft geen vertrouwen naar de gemeenteraden. Omdat je daarmee het risico neem dat de fouten zich kunnen herhalen. Men gaat de raad niet rustig krijgen middels een zienswijze. Er zou duidelijk aandacht gevestigd moeten zijn over hoe de burgemeesters hebben gefunctioneerd en hoe gemeenteraden beter geïnformeerd worden om dit niet meer te hoeven meemaken!

 

Doorkijk naar de toekomst

In het najaar komt er een kerntakendiscussie binnen de VNOG. De financiering gaat volstrekt anders worden. Binnen de 22 gemeenten zullen er keuzes gemaakt worden, die kunnen pijnlijk zijn op alle niveaus.

 

•    De VVD vindt dat er pas goedkeuring aan de begroting 2020 kan worden gegeven als de kerntakendiscussie klaar is, er een risicoanalyse ligt en het dekkingsplan geactualiseerd is.