Het energie-uitvoeringsprogramma 2022-2030

Om de doelstellingen te behalen om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn, moeten we hard aan de bak. Hiervoor is een energie-uitvoeringsprogramma opgesteld.

Tijdens de commissie Bestuur en Ruimte eerder is over dit programma uitvoerig gesproken. Ruim 2 uur (!) wisselde verschillende partijen de gedachten over allerlei mogelijkheden met betrekking tot het opwekken van energie en aldus energieneutraal te geraken.

De doelstellingen worden door meerdere partijen ambitieus genoemd, maar noodzakelijk. De vraag die veelvuldig in de raadsvergadering werd gesteld is: gaat het wel snel genoeg? Redden we het met dit EUP2 wel om in 2030 energieneutraal te zijn? Wat ons betreft moeten we dan in 2022 in elk geval 40% neutraal zijn. Ook hier dus: tandje erbij!

Jammer vinden we dat we nog niet weten of de doelstellingen van EUP1 zijn behaald, wel weten we dat er belangrijke stappen zijn gezet richting het stimuleren van duurzaamheid in de gemeente. Stappen richting bedrijven, ondernemers, verenigingen en inwoners.

Echter, er moet nog veel gedaan worden richting diezelfde bedrijven, ondernemers en inwoners. Zeker inwoners! Want als er een handjevol zonneparken en windmolens geplaatst worden, moet er een goed draagvlak zijn en gesprekken zijn gevoerd over beoogde locaties hiervoor. Dit zijn langlopende procedures. De wethouder beaamde dit. 

Er moet een tandje bij, zoals gezegd. Niet voor niets lijkt dit een zorg te zijn. Om de ambities te kunnen behalen, moet er 2,4 miljoen EUR beschikbaar worden gesteld. Wat ons betreft zijn deze ambities niet alleen mooi, het is noodzakelijk. Wij zijn er daarom voor om dit bedrag beschikbaar te stellen en daarmee in te stemmen met het EUP2. 

D66, OBL en PvdA stemden tegen het EUP2, omdat ze het niet ambitieus vinden. GL is dezelfde mening toegedaan, maar wil graag snel aan het werk met de verduurzaming van het energienetwerk en stemden daarom wel in. Daarbij maakten zij de kanttekening dat biovergisting ook meetelt als energieopwekker en daar zijn zij tegen.