Krimp in Achterhoek nog ernstiger dan gedacht

DOETINCHEM - In de acht Achterhoekse gemeenten zijn er in 2018 39,2 procent minder kinderen geboren dan vijftien jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Achterhoek VO.

Nergens in Nederland is de daling van het aantal geboren kinderen ten opzichte van vijftien jaar geleden zo groot als in de Achterhoek. Dit blijkt uit het onderzoek dat Achterhoek VO, het overkoepelende bestuur van veertien middelbare scholen in deze regio, heeft laten uitvoeren. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de jongste CBS-cijfers van 1 januari 2019. 

,,We willen met dit onderzoek de krimp inzichtelijk maken", zegt Henk van der Esch, voorzitter van Achterhoek VO. ,,Voor ons is het geen enorme verrassing. Het krimppercentage is hoogstens 2 à 3 procent hoger dan volgens eerdere prognoses. Maar dat de krimp harder gaat dan gedacht, is ook duidelijk. Bovendien, dit zijn geen prognoses maar feiten: het gaat simpelweg om het aantal kinderen dat geboren is."

Bronckhorst

Achterhoek VO heeft zelf al ingesprongen op de krimp. Zo worden de drie Doetinchemse middelbare scholen (Rietveld Lyceum, Ludger College en Ulenhofcollege) met ingang van het schooljaar 2020-2021 samengevoegd tot twee. 

Een beweging die overeenkomt met de daling in Doetinchem die - de laagste in de Achterhoek - 33,1 procent is. Overigens zitten er ook leerlingen uit buurgemeenten in Doetinchem op school. In deze buurgemeenten is de krimp veel heviger: in Bronckhorst bijvoorbeeld -47,1 procent. 

In Winterswijk zijn er 40,3 procent minder kinderen geboren dan vijftien jaar geleden. Van der Esch wil niet specifiek ingaan op de gevolgen voor het Komrij College in Winterswijk: ,,Maar als een school 40 procent minder leerlingen krijgt, zal dat gevolgen hebben. Dus ook in andere gebieden in de Achterhoek zal er op termijn wat moeten gebeuren."

Migranten

Achterhoek VO heeft het onderzoek gestuurd aan de colleges van de gemeenten. ,,Ook om te laten zien dat de krimp niet meevalt, zoals wel eens wordt verondersteld", zegt Van der Esch. ,,De enige onzekerheden in deze cijfers zijn de aantallen migranten. Historisch gezien gaat het tussen 2004 en 2019 om een toename uit migratie van 1,76 procent.”

,,Het CBS verwacht in de toekomst een toename van 5 procent. Maar dat weegt nog lang niet op tegen de krimp van bijna 40 procent. Ook de veronderstelde trek vanuit het westen naar het oosten weegt hier bij lange na niet tegenop. In geboortecijfers zien wij die trek bovendien niet.”  

In het rapport is heel Nederland meegenomen. Daaruit blijkt dat alleen in de regio Groot-Amsterdam over de afgelopen vijftien jaar het aantal geboorten stijgt. In Den Haag en omgeving is er een lichte daling, net als in de regio Rijnmond. De Achterhoek spant de kroon. Van der Esch: ,,Dat wil niet zeggen dat de Achterhoek de regio is met de meeste krimp. Wel is het de regio waarin over de afgelopen vijftien jaar de minste kinderen zijn geboren.”Infographic.