VVD stelt vragen over vereenzaming ouderen

Zoals inmiddels bekend is de VVD kritisch richting de zorg in Berkelland. Onder die zorg hoort vanzelfsprekend ook de zorg over ouderen. Hierover gaan onze vragen. Uit gesprekken met, en mails van ouderen, familieleden en belangenbehartigers, ontstaat bij ons zorg over de ouderen in Berkelland. Dat heeft te maken, zo dragen zij uit, met de volgende punten voornamelijk: tekort aan seniorenwoningen, (te) lang alleen wonen.

Dit laatste punt willen we graag toelichten. Soms zijn familieleden, of de desbetreffende oudere zelf, er nog niet over eens of de (meestal op zichzelf wonende) persoon beter af is in een seniorenwoning (en dus een wijk met leeftijdsgenoten), of zelfs een verzorgingstehuis. Er is zodoende meer vraag bij deze personen naar bijpassende thuishulp, thuiszorg of mantelzorg.

Daarnaast worden er met ons zorgen gedeeld, en die worden bekrachtigd door de recente (lokale en nationale) berichten, dat ouderen hierdoor eerder vereenzamen. Het beroep op familie en buren wordt klaarblijkelijk steeds minder gedaan. Vanuit dit sociale aspect, zou te lang alleen wonen emotionele schade kunnen veroorzaken.
 
Tot slot maken wij een punt van de signalen dat niet alle ouderen durven aan te geven dat ze soms niet gelukkig zijn of de hulp die ze vanuit de gemeente krijgen als niet prettig ervaren. Hierover gaat onze vraag 7.
 
Wij zouden van het college graag een antwoord krijgen op de volgende vragen.


1. Heeft het college inzichtelijk hoeveel ouderen daadwerkelijk opzoek zijn naar een seniorenwoning in onze gemeente? Graag een toelichting waarom wel of waarom niet en hoe u met deze informatie voor onze ouderen aan het werk gaat.
 

 
2. Heeft het college inzichtelijk hoeveel ouderen op zichzelf (dus alleen) wonen? Graag een toelichting.
 

 
3. Kijkend naar vraag 2: is er in onze gemeente sprake van vereenzaming onder ouderen; hoe ziet de lijn eruit t.o.v. voorgaande jaren en wat doet het college momenteel om dit tegen te gaan?
 
 
 
4. Hoe kijkt het college aan tegen de geluiden dat ouderen te lang op zichzelf wonen en (hoe) wordt in deze lijn het wonen in seniorenwijken of verzorgingshuizen gepromoot?
 

 
5. Het VMK is natuurlijk ook een schakel in deze. Hoe staat het momenteel met de achterstand qua intakegesprekken en wat is het perspectief?
 
 
 
6. In hoeverre vormt de achterstand die bij het VMK bestond / bestaat een hindernis voor de gemeente om vereenzaming van ouderen tegen te gaan?
 
 
 
7. Tot slot, worden er gesprekken gevoerd met ouderen over hoe zij hulp thuis ervaren, anders dan door de verantwoordelijke organisaties zelf? Zijn er bijvoorbeeld belangenverengingen waar zij kunnen aankloppen en hoe evalueert de gemeente dat met hen?