Monitoring Russchemors

In 2019 is in de raad de toekomst besproken van het Needse industrieterrein, waarbij al bekend is dat deze flink gaat uitbreiden. De N18 heeft de gewenste effecten en daar zijn we als VVD erg blij mee. Mochten we in de toekomst als Achterhoek bepalen dat we naar een 2x2 gaan, zal o.a. Neede nog meer gaan aantrekken.

UPDATE 19 FEB. Beantwoording vindt u in de bijlage.

Naar aanleiding van voorgestelde ideeën om een nieuwe ontsluiting te creëren vanaf Rietmolen naar het Needse industrieterrein, hebben we in de raad afgesproken dat we eerst goed gaan monitoren. Mede omtrent deze monitoring en gesprekken die wij over dit onderwerp hebben gevoerd, hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld.


  1. Ons bereiken signalen dat men zich nog steeds veel zorgen maakt over het fietsverkeer op bepaalde plekken op het industrieterrein. Het betreft enerzijds de fietsers die van Eibergen (veelal leerlingen v.h. Assink lyceum) toch dat laatste stukje zandpad pakken en uitkomen in de bocht bij de Neco - anderzijds fietsers die gedwongen moeten oversteken, afkomstig uit veelal Rietmolen en Haaksbergen, bij de Renault garage. Is er een mogelijkheid deze mee te nemen in nieuwe metingen?

 

  1. In de raadsvergadering rondom de eventueel te realiseren ontsluiting, is aangegeven dat men angst heeft / signalen hoort dat er veel verkeerstoename is (geweest?) op de Eibergseweg. Wij lezen hierover de in update over de metingen niks. Wij zien graag dat deze weg wordt meegenomen in nieuwe metingen om die signalen te erkennen of juist te ontkrachten.

 

 

  1. Wordt in de metingen meegenomen hoe de doorstroom van verkeer is / verloopt bij het kruispunt Oude Eibergseweg / N315? Tijdens spitstijden loopt het voor verkeer vanaf de Russchemors stroef, zo hebben wij gezien en zijn herhaaldelijke signalen vanuit OVN en GRN. Zo nee, zien wij ook dit punt graag in metingen opgenomen worden.

 


Wij zien het antwoord v.h. college met interesse tegemoet.


UPDATE 19 FEB. Beantwoording vindt u in de bijlage.