VVD wil uitstel lokale belastingen voor Berkellandse ondernemers

Het zijn bizarre tijden. Voor iedereen. Maar zeker ook voor ondernemers en het MKB. Bijvoorbeeld in de horeca, waar de ondernemers hun zaken zien leegstromen. Het coronavirus raakt onze ondernemers dus erg hard. Landelijk zijn al maatregelen genomen, en zijn aanvullende maatregelen aangekondigd, om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, maar wat kunnen we lokaal?

Onze Berkellandse ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus.Ondernemers die in de financiĆ«le problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.


De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, reclame- en toerismebelasting).

We willen dat de ondernemers even op adem kunnen komen!

Ondernemers hebben door de corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met acute liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel kunnen krijgen van betaling van deze belastingen.

Uitstel is natuurlijk geen afstel. Dat snappen wij ook: doel voor nu op de korte termijn is dat gezonde bedrijven niet koppie onder gaan door deze ellende. Ondernemers moeten dus hun liquiditeit behouden en even op adem kunnen komen. Vandaar dat er voor nu gekozen wordt voor uitstel zodat we snel kunnen handelen. Iedere hap uit liquide middelen van ondernemers is er nu een te veel.


Als VVD fractie hebben we contact gehad met de verantwoordelijke wethouder, Gerjan Teselink. Hij heeft aangegeven met deze lijn aan het werk te zijn en daar zijn we erg blij mee!