Steunmaatregelen voor MKB’ers en ZZP’ers

Dinsdag heeft het kabinet een fors pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers, MKB’ers en ZZP’ers, bekend gemaakt. Het doel is duidelijk: we laten onze ondernemers niet vallen in deze zware tijd! Iedereen in Den Haag is zich bewust van de urgentie en werkt er met man en macht aan de regelingen zo snel mogelijk beschikbaar te hebben voor ondernemers.

Hieronder vinden jullie meer informatie over deze maatregelen. Mocht je als ondernemer nog vragen hebben of je loopt ergens tegen aan? Reageer dan gerust! We weten niet of we gelijk antwoord op je vraag hebben, maar we gaan proberen om je in ieder geval verder te helpen.

  • Noodfonds overbrugging werkgelegenheid in plaats van werktijdverkorting: om bedrijven met een omzetderving van 20% of meer te helpen en ontslagen te voorkomen zal de overheid 90% van de loonkosten van deze bedrijven overnemen. Deze regeling komt in plaats van de WTV die totaal ontoereikend was voor een crisis zoals deze. Deze regeling moet soepelen zijn en sneller ondernemers helpen. De compensatie zal rechtstreeks worden overgemaakt aan de ondernemer en álle werkenden die binnen de loonsom van een bedrijf vallen komen in aanmerking. Dus ook flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten. Het UWV gaat deze regeling uitvoeren en zal een voorschot verstrekken van 80%. Ondernemers die al WTV hebben aangevraagd, gaan automatisch over in de nieuwe regeling. Ook geldt de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De regeling komt zo snel als mogelijk beschikbaar.

  • Inkomenssteun voor ZZP’ers: als je als ZZP’er in de problemen komt vanwege Corona dan kun je een beroep doen op inkomensondersteuning zónder strenge voorwaarden. Dat betekent dat je niet je eigen huis hoeft ‘op te eten’ of dat het inkomen van je partner wordt meegerekend. Ook is er geen levensvatbaarheidstoets waardoor beoordeling binnen 4 weken kan plaatsvinden, ipv 13 weken. Ook kan de gemeente een voorschot uitkeren. Dit bedrag is zeker geen vetpot maar we hopen dat ZZP’ers hiermee niet door het ijs zakken. Je kunt deze speciale vorm van bijstand aanvragen bij je eigen gemeente. Het is nog niet bekend wanneer deze regeling wordt opengesteld. Informatie hierover volgt. Ook deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

  • Noodsteun voor ondernemers in gedupeerde sectoren: in sectoren die hard worden geraakt vanwege de Corona-maatregelen van de overheid zoals de horeca, de reisbranche of evenementenbranche worden ondernemers gesteund met een forfaitair bedrag à €4.000,- Dit is een tegemoetkoming vanwege de genomen maatregelen. Dit zal helaas niet altijd voldoende zijn voor ondernemers maar samen met de andere maatregelen hopen we hiermee ondernemers te steunen en te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO (www.rvo.nl) gaat deze regeling uitvoeren.

  • Uitstel van belastingen: Alle ondernemers krijgen uitstel voor (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Er hoeven geen verzuimboetes betaald worden. Daarnaast gaat de invorderingsrente van 4% naar 0%. Je kunt hiervoor terecht bij de Belastingdienst.

  • Uitstel van aflossing en rente verlaging bij Qredits. Qredits krijgt €6 miljoen extra steun zodat zij ondernemers uitstel van aflossing kunnen geven voor maximaal 6 maanden. Ook wordt de rente automatisch verlaagd naar 2%. Voor meer informatie: neem contact op met Qredits.

  • Voor ondernemers in de land- en tuinbouw: de MKB Landbouwkredieten worden verruimd om extra krediet in de tuinbouw mogelijk te maken. 

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die vorige week al zijn aangekondigd. Ook zal er iedere dag opnieuw weer worden gekeken wat er nodig is om onze ondernemers te steunen in deze zware tijd.


OVERZICHT: ZIE BIJLAGE