Van de voorzitter

Het zijn bijzondere tijden, wie had dat een maand geleden gedacht. Natuurlijk keken we naar de berichten uit China. Maar we vierden gewoon carnaval en voorjaarsvakantie. Niets aan de hand immers in Europa. Inmiddels weten we beter. We horen de adviezen van het RIVM, de MP, de GGD en de ziekenhuizen. We passen ons aan, waar mogelijk. Nog niet een ieder is overtuigd, ondanks de waarschuwende woorden van koning en premier. Laten we elkaar er op aanspreken!

Wat betekent dit voor ons als politieke partij, voor ons als volksvertegenwoordigers? De eerste gedachte die bij je opkomt is afblazen van alle bijeenkomsten, dus ook van de vergaderingen van de raad. Voor de komende weken zeker; niemand zal begrijpen waarom die door zouden gaan. Vandaar dat de fractievoorzitters met de burgemeester hebben besloten dat er in elk geval tot en met 6 april geen openbare bijeenkomsten plaatsvinden.

Maar hoe doen we dat de komende maanden? Op 1 april a.s. komen de fractievoorzitters weer bijeen om dat te bespreken. Immers het werk gaat ‘gewoon’ door, de gemeentelijke organisatie doet wat er gedaan moet en kan worden en soms vraagt dat om besluiten van de gemeenteraad. Over de vorm waarin – wel of niet openbaar, met of zonder publiek – daar moeten we het over hebben. Sommige besluiten dulden ook geen uitstel, zijn aan termijnen gebonden of kosten meer geld als ze niet of later worden genomen. Kortom, er moet een vorm worden gevonden waarin dat mogelijk is. Die verantwoordelijkheid kunnen we als raadsleden niet uit de weg gaan door gewoon maar niets te doen. Niet naar inwoners, niet naar bedrijven, maar ook niet naar de medewerkers en het college van B&W, die in deze bijzonder tijden ‘gewoon’ hun werk doen, waarvoor van onze kant alle waardering.

Niet alleen onze inwoners, maar ook onze bedrijven worden door deze crisis getroffen. De regering neemt haar verantwoordelijkheid met het treffen van groot aantal maatregelen. Complimenten voor deze daadkracht! Als VVD hebben we in Berkelland het initiatief genomen om na te gaan wat we als gemeente daarenboven nog kunnen doen. Hoogstwaarschijnlijk krijgen de bedrijven uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen; mogelijk komen er ook nog andere maatregelen. We hebben het college opgeroepen samen met o.a. Platform Berkelland daar invulling aan te geven. VVD-wethouder Gerjan Teselink zet zich daar voortvarend voor in. Niemand had anders verwacht, maar dank aan deze inzet.

Het zijn bijzondere tijden en wat komt er nog meer op ons af. Niemand die het weet. In die tijd is het ’geen’ tijd voor politieke spelletjes. We moeten het samen doen, samen als politieke partijen in de raad van de gemeente Berkelland, samen met de inwoners van onze gemeente. Ik doe een beroep op een ieder daar aan bij te dragen. Spreek elkaar er op aan, als je ziet dat iemand zich daaraan onttrekt. Niet in het belang van jezelf, maar van de gehele gemeenschap.