VVD stelt vragen over de behandeling van meldingen vanuit inwoners

Heb je wel eens gehoord van het fenomeen stoeptegelpolitiek? Het is een term dat bedacht is om te voorkomen dat de gemeenteraad zich bezighoudt met een scheefliggende stoeptegel, een defecte lantaarnpaal, een overhangende tak, dat soort dingen. Begrijpelijk natuurlijk, anders zou het einde van vergaderingen en dergelijke zoek zijn. De raad hoort zich met het grote plaatje bezig te houden.

Op 7 maart schreef ik op mijn Facebookpagina over wat u zelf kan doen aan dit soort stoeptegel-incidenten. Daarop kwamen heel wat reacties dat men wel incidenten meldt bij de gemeente, maar dat het gevoel leeft dat daar enerzijds niets mee gebeurt, anderzijds dat men geen terugkoppeling krijgt.

Maar het is niet van alleen nu. Al sinds 2018 krijgen we behoorlijk wat van dit soort geluiden te horen en we namen daarom de proef op de som.

Stoeptegelpolitiek voeren is vast tijdberoving van mensen die het al druk hebben (lees: het college en de raad), maar als je heel veel stoeptegel-incidenten opstapelt, is er wat mij betreft sprake van een gemeentelijk probleem. Om die reden besloot ik schriftelijk vragen te stellen.

Je leest ze hier (en in de bijlage):Indiener: Kevin Hauser (VVD)

Datum indiening vraag: 10-4-2020

Formulering - Meldingen vanuit inwoners

De politiek wordt geacht zich niet teveel te bemoeie
n met stoeptegelpolitiek. Dat is te begrijpen. Inwoners kunnen defecte straatverlichting, een scheeflopende stoep of een bijna omvallende boom namelijk melden via de gemeentesite.

1.      Wij zijn benieuwd hoeveel meldingen er gemiddeld maandelijks binnenkomen en hoeveel hiervan binnen redelijke tijd worden opgelost. Redelijkheid is een subjectief begrip, daar zijn we ons van bewust, maar wellicht kunt u in uw antwoord zelf een beeld schetsen wat redelijk is in welke situatie.

2.      Kunt u aangeven hoe het hele proces verloopt van binnenkomst van de melding tot aan het oplossen van de melding?

3.      Ons bereiken twee signalen. Eén daarvan is dat er geen terugkoppeling plaatsvindt van wat er met de melding gebeurt / is gebeurd. Men ontvangt een ontvangstbevestiging dat de melding is ontvangen en daarmee is het klaar.

Wij namen de proef op de som
en hebben in december 2018 een melding gedaan van defecte straatverlichting. Inderdaad, een ontvangstbevestiging is alles wat we hebben gehad. Geen terugkoppeling waarom er in maart 2019 nog steeds niets aan was gedaan. We hebben daarop een nieuwe melding gedaan. Nu, ruim een jaar later, hebben we nog steeds geen terugkoppeling, maar is de straatverlichting nog steeds defect.

Vraag:
de signalen die wij horen, hebben wij zelf getoetst. Dit kan geen incidentele gebeurtenis zijn geweest. Herkent u dit? En erkent u dat dit frustratie oplevert bij de inwoner? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit wordt opgelost?

4.      Het tweede signaal zit in de formulering van vraag 3 verwerkt: het komt regelmatig voor dat de inwoner die een melding heeft gedaan, het ervaart als er wordt niks mee gedaan. Ook hier: Herkent u dit? En erkent u dat dit frustratie oplevert bij de inwoner? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit wordt opgelost?

5.      Hoe tevreden bent u als gemeentelijke organisatie met hoe de meldingen over het algemeen worden opgepakt binnen Berkelland? Waar zitten de positieve kanten en waar ziet u, anders dan in onze vragen (en wellicht uw antwoorden daarop) hierboven aangegeven, nog verbeterpunten?


Reageren op dit artikel? Mail naar Kevin Hauser: k.hauser@gemeenteberkelland.nl