Boerderijsplitsing in Berkelland weer mogelijk

In ons verkiezingsprogramma heeft de VVD opgenomen dat het in Berkelland naast inwoning en dubbele bewoning, het ook weer mogelijk moet worden om een boerderij te splitsen in meerdere wooneenheden.

In de omliggende gemeenten is dit streven al gerealiseerd. Deze verkiezingsbelofte is in het coalitieakkoord opgenomen. Vorig jaar november is in de raad geregeld hoe dat voor bestaande woonsituaties kan worden uitgevoerd. De inwoners die dat betreffen ontvangen daarover een brief van de gemeente. De raad heeft ook voor nieuwe aanvragen om woningsplitsing in het buitengebied nu de voorwaarden vastgesteld. Wij kunnen ons daarin vinden. Het komende jaar zal daar ervaring mee worden opgedaan.


Voor de medewerking aan het toestaan van toevoeging van een woning in het buitengebied wordt wel een tegenprestatie vereist: Dat kan door sloop van voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel zelf of elders in het buitengebied; ook is een bijdrage in het sloopfonds mogelijk, zoals dat ook al mogelijk is in de vigerende sloopbonusregeling. Als VVD hebben we ons afgevraagd of dat wel eerlijk is ten opzichte van bestaande woonsituaties van dubbele bewoning, maar hebben daar voorlopig mee ingestemd. Bij de evaluatie over een jaar bekijken we of de sloopvoorwaarde in stand moet blijven.


Reageren op dit artikel? Mail naar Hans Boxem: h.boxem@gemeenteberkelland.nl