Berkelland gaat door met sanering asbestdaken buitengebied

Een verkiezingsbelofte van de VVD betrof een actieve stimulering van het saneren van asbestdaken in het buitengebied. In het coalitieakkoord hadden we daar een miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Maar nu de rijksoverheid het verbod van asbestdaken heeft opgeheven, is het de vraag wat de gemeente daar dan nog aan moet doen. Het college stelt de raad nu voor om toch te bezien wat we als gemeente nog kunnen doen. Immers, ook al is het verbod van tafel, het blijft verstandig asbest goedkoper en met minder regels te verwijderen. In de raad is dan ook een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd dat goed te onderzoeken.

Wellicht kost het minder voor de inwoners en kunnen er minder regels gelden, waardoor inwoners sneller zelf tot sanering van asbestdaken overgaan. Eventueel kan dan zelfs ons miljoen niet nodig zijn en gebruikt worden voor andere, wie weet zelfs urgentere zaken, zoals zorgkosten.Reageren op dit artikel? Mail naar Wim Klein Willink: w.kleinwillink2@gemeenteberkelland.nl