Gemeente zegt nee tegen natuur-bso op Needse Berg, D66 en VVD stellen vragen

NEEDE - De gemeente Berkelland zegt nee tegen de plannen voor een kleinschalige natuur-bso in een scoutinggebouw op de Needse Berg. De raadsleden Jolanda Kuipers (D66) en Kevin Hauser (VVD) zijn stomverbaasd. „Zo gaan we niet met onze ondernemers om.”

Een kleinschalige buitenschoolse opvang, waar kinderen lekker buiten in de natuur bezig kunnen zijn, weer of geen weer. Een aspirant-ondernemer wil dit dolgraag beginnen. Op doordeweekse middagen van drie tot vijf,  in een scoutinggebouw op de Needse Berg. De gemeente ziet dat niet zitten. Wanneer de ondernemer belt om haar plannen te bespreken, is het korte, zakelijke antwoord: nee.  Want: een bso past op die locatie niet in het bestemmingsplan, nu niet en straks ook niet.

Drempels

Dat kan zo niet, zeggen de gemeenteraadsleden Jolanda Kuipers en Kevin Hauser. Samen hebben ze schriftelijke vragen gesteld aan het Berkellandse college van B en W. „Kevin en ik dachten beide: ‘zo gaan we niet met onze ondernemers om’. Hier worden alleen maar drempels opgeworpen, in plaats van te kijken wat nodig is zodat het wel kan”, reageert Kuipers.

De beide politici verwijzen naar een raadsbesluit uit april 2019, waarin de gemeenteraad heeft vastgelegd hoe Berkelland in de toekomst wil omgaan met de nieuwe landelijke Omgevingswet. Kuipers: „Als inwoners iets willen realiseren, is niet ‘nee, tenzij’ het uitgangspunt, maar ‘ja, mits’. Dat is nu de afspraak.”

Goed idee

Ze noemt het voorbeeld van het plaatsen van een dakkapel. „Vroeger werd dat geweigerd, omdat het nu eenmaal niet mocht. Terwijl niemand er last van had. Nu wordt veel meer naar de mogelijkheden gekeken dan naar de onmogelijkheden. Wanneer iemand met een goed idee komt, wat kunnen we dan doen om het mogelijk te maken?”

De gemeenteraadsfracties van D66 en de VVD vragen zich af of de medewerkers van de gemeente Berkelland al wel op de hoogte zijn van de nieuwe houding en werkwijze, waarin ze worden geacht gebruik te maken van de afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt. „Dit is een cultuuromslag waarop we alert moeten zijn”, aldus Kuipers. „Misschien zijn de medewerkers nog niet opgeleid en weten ze niet dat ze ook buiten de lijntjes mogen kleuren. Zoals het nu is gebeurd, is het niet meer de bedoeling.”

Oplossingen

Kuipers en Hauser willen van het college van B en W ook weten of er oplossingen te bedenken zijn, zodat de natuur-bso in het scoutinggebouw op de Needse Berg er toch kan komen. Jolanda Kuipers heeft er vertrouwen dat de gemeente de zaak alsnog ‘met de juiste aandacht’ oppakt. 

„Als er onoverkomelijke juridische belemmeringen zijn, dan leg ik me daarbij neer, en de ondernemer ook. Maar dit is zo’n uniek initiatief voor Neede. De doelgroep zijn kinderen die in de reguliere buitenschoolse opvang hun energie niet kwijt kunnen. Het gaat om een kleine groep, op tijden dat het gebouw niet wordt gebruikt. De kinderen vernielen daar niets.”

(Dit is een artikel van de TC Tubantia)