VVD roept op tot beroep op provincie!

De gemeenteraad is door het college geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van de coronacrisis en over de mogelijke effecten daarvan op de Berkellandse samenleving. Die effecten zijn nog lang niet allemaal zichtbaar en duidelijk, maar dat die financiële gevolgen zullen hebben, daar zijn zowel het college als de raad van overtuigd.

Als VVD hebben we er voor gepleit dat die financiële gevolgen apart worden bijgehouden en geregistreerd. En dat de raad daar vanzelfsprekend en frequent over wordt geïnformeerd. Natuurlijk zien wij graag dat die kosten zo min mogelijk worden, maar is vooralsnog koffiedik kijken.

Nu de lockdown fasegewijs wordt teruggedraaid, hopen wij dat goed bekeken wordt hoe we inwoners en bedrijven kunnen bijstaan om werkgelegenheid in Berkelland te behouden. Mogelijk zijn er investeringen naar voren te halen die we als gemeente in de komende jaren van plan zijn te doen.

De VVD heeft ook aandacht gevraagd om een beroep op de provincie te doen met oog op het beschikbaar stellen van een bijdrage in die kosten. Het college heeft de raad toegezegd daar uitvoering aan te geven als de kosten bekend zijn en het zinvol is om een deel van die kosten voor rekening van de provincie te laten komen.