Onderbouwing bezuinigingen Sociaal Domein schiet tekort

In de commissie Bestuur en Sociaal van 12 mei jl. is gesproken over de raadsbrief “Doorpakken Sturen in het Sociaal Domein”. Kern van de brief is dat we als gemeente waar dat kan mensen helpen om zelf hun problemen op te lossen en daar waar dat niet kan, zorg leveren voor wie dat nodig heeft. Binnen de budgetten die we daarvoor van het rijk ontvangen.

Dit beleid sluit naadloos aan bij de beginselen van de VVD. We zijn daarom blij met deze raadsbrief en hebben dat ook als zodanig uitgesproken.

Waar de VVD niet blij mee is dat de nota nogal wat vragen oproept. In grote lijnen komt het erop neer dat niet duidelijk is wat de diverse ingezette acties gaan kosten en dat er geen heldere onderbouwing is hoe de besparingsbedragen tot stand zijn gekomen.  Wij hebben hier onze zorgen over gedeeld.

In de raadsbrief wordt ook om uitbreiding van de formatie gemeld. De onderbouwing daarvan is het resultaat van een onderzoek waarover vorig jaar is gerapporteerd. De VVD wil graag kennisnemen van dat rapport, omdat op het eerste gezicht een uitbreiding niet voor de hand ligt in het kader van onze tekorten.

Daarnaast vindt er een uitbreiding plaats door een business controller aan te stellen. We zijn het er als VVD mee eens dat er een business controller moet zijn, maar we hadden verwacht dat deze allang in de formatie zou zitten. Deze actie had twee jaar geleden ingezet moeten worden toen duidelijk werd dat de problemen in het Sociaal Domein groot waren. Ook hierover hebben wij onze zorgen geuit en hebben de wethouder gevraagd om met een betere overall onderbouwing te komen.


Reageren op dit artikel? Mail naar Marcellino Kropman: m.kropman@gemeenteberkelland.nl