Het participatieproces rondom groene energie is enorm belangrijk, aldus de VVD

In de raadsvergadering van 26 mei jl., werd het RODE beleidskader geƫvalueerd. RODE staat voor Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie en betreft dus vraagstukken omtrent wind- en zonne-energie. RODE heeft als doel om het ruimtelijk kader te bieden aan installaties voor duurzame energie-opwekking en deze zo goed mogelijk in te passen. Daarbij wordt dan rekening gehouden met cultuurgronden, omgeving en omwonenden. We weten van tevoren dat het plaatsen van duurzame energie-opwekkers, met of zonder RODE, tot onrust leidt. Zes (!) insprekers voor dit agendapunt was daarvan het bewijs.

Een 6-tal inwoners hebben bij aanvang van de raadsvergadering ingesproken omtrent het agendapunt RODE-evaluatie. Allen toonden zij onbegrip en waren ze verontrust over de manier waarop de grote zonneakkers en windmolens in Berkelland tot stand lijken te komen. Ook waren ze niet tevreden over hoe het participatieproces gelopen wordt. De wethouder wilde niet reageren op een individuele informatieavond aangedragen door een spreker, maar beloofde de raad dat elke projectaanvraag wordt getoetst op het participatieplan.

Zonneakkers zijn voor sommige ondernemers nieuwe verdienmodellen. Maar naast het extra ruimtebeslag, kan het ook een prijsopdrijvend effect hebben op de grondprijs. Los van de inpasbaarheid in het landschap. Als gemeente hebben we alle mogelijke initiatieven, groot en klein, nodig. Als VVD zijn we voor een goede mix. Maar zeker bij de grote projecten dient het (participatie)proces zorgvuldig te worden gelopen.

De VVD fractie vindt dat stimuleren van daken benutten voor zonnepanelen moet doorgaan, evenals het lokaal eigenaarschap blijven stimuleren.
Ter aanleiding van het RES (Regionale Energie Strategie) vindt de VVD het belangrijk dat iedere gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor de eigen opwek voor 2030.

Tijdens de raadsvergadering hebben we ook aangekaart dat de nieuwe natuur rondom de zonneakkers geen beperkingen mag opleveren voor de aanliggende landbouwgebieden. Dit is toegezegd door de portefeuillehouder. Daarnaast willen we dat er gestreefd wordt naar 50% eigenaarschap en het maximeren van het aantal zonneakkers op 140 hectare cultuurgrond.


Reageren op dit artikel? Mail naar Wim Klein Willink: w.kleinwillink2@gemeenteberkelland.nl