Voor ondernemers: ook TOZO 2 wordt verlengd

Het steunpakket voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd met vier maanden. Het gaat om de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Na Tozo 1 volgt nu Tozo 2. Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 30 september en kan (met terugwerkende kracht) vanaf 2 juni (in verband met Pinksteren) worden aangevraagd. Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit twee regelingen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 2 komen deels overeen met Tozo 1, maar kent ook verschillen.

Partnerinkomenstoets
De belangrijkste wijziging ten opzichte van Tozo 1 is dat de gemeente (wanneer van toepassing op de situatie) in Tozo 2 rekening houdt met het inkomen van de partner. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Komt het huishoudinkomen boven het sociaal minimum? Dan kan geen aanspraak gemaakt worden op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

Lening bedrijfskapitaal
Heeft een zelfstandig ondernemer door de coronacrisis liquiditeitsproblemen? Ook bij Tozo 2 kan een lening voor bedrijfskrediet worden aangevraagd. Voor Tozo 1 en Tozo 2 is dat gezamenlijk maximaal €10.157. Er kan geen beroep op een lening worden gedaan, als surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen.

Aanvragen
Het formulier voor het aanvragen van Tozo 2 staat online in de week van 1 juni. Zelfstandig ondernemers die Tozo 1 hebben aangevraagd, krijgen niet automatisch Tozo 2 toegekend. Zij kunnen een verkort formulier invullen zodat het aanvragen minder tijd kost.


Reageren op dit artikel? Mail naar Kevin Hauser: k.hauser@gemeenteberkelland.nl