Enkele zorgen aan de kaak gesteld door Geesterens Belang

Op donderdag 4 juni spraken we met Geesterens Belang bij café-restaurant Baan, in een gezelschap van onder de 20 mensen. Het zalencentrum had zich keurig aan de protocollen rondom het coronavirus gehouden. Zo moesten alle deelnemers zich inschrijven bij binnenkomst en bij het verlaten van het pand, waren er voldoende desinfectiemiddelen en zaten we netjes op voldoende afstand van elkaar. Complimenten!

Als VVD proberen we elk jaar alle kernen aan te doen en te spreken met belangenverenigingen en wie zich daartoe geroepen voelt. Dit keer waren we op uitnodiging van Geesterens Belang (verder: G.B.) om kennis te nemen van enkele zorgen die er spelen in het kerkdorp. De belangenvereniging voelt zich niet voldoende gehoord en ervaren met een aantal van die zorgen op ‘een dood spoor’ te zijn beland.


WONEN

Hoofdzorg is de woningbouw. Men beleeft een enorme behoefte aan woningen: er is vraag van zowel mensen buiten Geesteren én van buiten de gemeente, maar ook binnen de kern is er voorspellende vraag van jongeren die hier willen wonen op langere termijn, bijvoorbeeld na hun studie. Als jonge gezinnen hier niet kunnen wonen, betekent dat geen leerlingen meer voor de basisschool en op termijn geen leden meer voor de verengingen. Het is een kaalslag voor de leefbaarheid.

In januari 2019 is er een groep Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) opgericht. Bedoeling is dat deze groep meedenkt in het realiseren van nieuwe woningen in en om Geesteren. Men heeft teveel het gevoel dat er wordt gekeken naar naam en rugnummers om woningbouw te realiseren. Op een recente huurwoning waren meer dan 130 reacties gekomen, dat zegt ons veel meer. We hebben als VVD uitgesproken dat wij ook niet zoveel voelen voor die naam en rugnummers en dat we liever zien dat er snel woningen gerealiseerd worden. ‘Bouwen, bouwen, bouwen!’ riep fractievoorzitter Hans Boxem. ‘Bouwen naar behoefte betekent ook bouwen als de gemeenschap er naar vraagt.’


ROTMANSDIEKSKE

De tweede zorg in Geesteren heeft te maken met veiligheid rondom het kruispunt aan de Oude Diepenheimseweg, vlak voor het viaductje onder de Nettelhorsterweg (N825) door. Een geliefd en dus veelgebruikt, onverhard fietspaadje, ’t Rotmansdiekske, komt uit op dit kruispunt. Wat het volgens G.B. zo’n gevaarlijk kruispunt maakt, is met name de onoverzichtelijkheid en het feit dat er drie wegen op uitkomen (zie bijlagen ter illustratie). G.B. is hier meerdere malen naar de gemeente gestapt, maar krijgen afwijkende antwoorden wat tot verwarring leidt. Een doorverwijzing naar de provincie heeft ook niet geleid tot resultaat. Wat betreft de VVD heeft G.B. haar taak vervuld door naar de gemeente te stappen en is de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk voor bemiddeling bij de provincie. Wij erkennen de zorgen van G.B. en hebben toegezegd dit nog eens onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke wethouder (mw. Bosman).


ZENDMAST

Een andere zorg omtrent veiligheid is het slechte bereik in Geesteren. Het bellen van 112 is op veel plekken in deze regio onmogelijk. De zendmast, waar destijds veel over te doen is geweest, heeft eindelijk een locatie toegewezen gekregen en de KPN heeft zowel de fundering als de benodigde kabels al getrokken. Wat nog mist, is de mast zelf. Helaas heeft de bouw vertraging opgeleverd. G.B. heeft navraag gedaan bij de KNP en kregen als antwoord dat de mast bij Geesteren in prioriteit is gedaald door de komst van het nieuwe 5G netwerk. Dat antwoord verbaast ons als VVD, want veiligheid is niet iets waarvan je de prioriteit verlaagt. Inmiddels hebben wij contact gehad met de verantwoordelijke wethouder (dhr. Van der Neut). Hij geeft als reactie dat het hem formeel niet bekend is, dat de gemeente er ook geen regie over voert, maar dat hij wel contact gaat leggen met de KPN.


OP TIJD KOMEN IN GEESTEREN

Tijdens de rondvraag werd er aan wethouder Teselink gevraagd om duidelijkheid over de gelopen en nog te lopen processen rondom windenergie, maar kwam er ook een opmerking over de kerkklok. Deze loopt al een poos niet meer op tijd. Hoewel niet van levensbelang, de kerktoren is geliefd bij alle inwoners van Geesteren en de verkeerde tijd levert ook wat frustratie op. Een klokkenmaker voor dit specifieke werk schijnt schaars te zijn en dat levert aanzienlijke tarieven op. De gemeente lijkt het om die reden te hebben geparkeerd. De VVD heeft toegezegd hierover navraag te doen.


AFSLUITING

Beide partijen hebben uitgesproken de bijeenkomst als prettig en productief te hebben ervaren. We benadrukken nog eens hoe belangrijk we het vinden dat ook de kerkdorpen niet worden vergeten met oog op wonen en leefbaarheid. We hebben een prachtige gemeente en de kerkdorpen zijn daarin een klasse apart.


Reageren op dit artikel? Mail naar Hans Boxem: h.boxem@gemeenteberkelland.nl