VVD wil niet dat de dorpshuizen vergeten worden met oog op coronaschade

Ondernemers zijn erg belangrijk voor o.a. de leefbaarheid en het sociale aspect in onze kernen. Niet zonder reden dat we ons als VVD voor deze groep in het bijzonder hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Een ander niet te onderschatten orgaan voor de leefbaarheid en het sociale aspect in onze gemeente, zijn de dorpshuizen.

Naar aanleiding van de noodkreet vanuit Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), hebben wij contact gezocht met verschillende dorps- en kulturhuzen in Berkelland. Er is een wisselend beeld omtrent de grootte van schade door de coronacrisis en de daarbij behorende inkomstenstop of -mindering, maar het gezamenlijke geluid is wel dat er schade is geleden.

De DKK is door de provincie doorverwezen naar de gemeenten waar zij gevestigd zijn, om daar aan de bel te trekken voor eventuele ondersteuning. Dat vinden wij als VVD een juiste lijn en willen daarom duidelijkheid omtrent de status van de dorpshuizen en de gedachten van het college omtrent deze huizen. 

 

Hieronder de vragen die wij hebben gesteld:

 

1. Is er al gedacht over hoe gemeente Berkelland deze huizen kan bijstaan, bijvoorbeeld door geen OZB te heffen of een andere constructie die er toe leidt dat dorpshuizen geen concessies hoeven doen die ten koste gaan van de leefbaarheid van de kleine kernen? Zo nee, wanneer verwacht u hierin voortgang?

 

2. Is er vanuit de gemeente al contact geweest met de dorpshuizen en heeft de gemeente in die lijn zicht welk dorpshuis welke schade lijdt als gevolg van de coronacrisis en wat daarvan voor het desbetreffend huis en de leefbaarheid in desbetreffende kern?

 

3. Vanuit de provincie is een geldbedrag toegekend aan de gemeente ter financiƫle ondersteuning bij het oplossen van gevolgen van de coronacrisis. Kan en is de gemeente van plan de dorpshuizen met een deel van dit geld bij te staan, met oog op wat hierboven is gesteld?

Reageren op dit artikel? Mail naar Kevin Hauser: k.hauser@gemeenteberkelland.nl