Samen met GL stelt VVD vragen omtrent kapaanvraag N315

Op 26 mei jl. is door het college aan de provincie Gelderland een vergunning verleend voor het rooien van 174 bomen langs de N315 van Neede naar de N18, met een herplantplicht van 227 bomen. Na de commotie over het voornemen gezonde bomen te kappen langs de weg van Ruurlo naar Groenlo hebben Provinciale Staten van Gelderland op 3 juli 2019 besloten dat behoud van gezonde bomen uitgangspunt van beleid moet zijn.


In vervolg daarop heeft het College van Gedeputeerde Staten in oktober 2019 aan Provinciale Staten de Statenbrief 'Uitgangspunt behoud gezonde bomen: bomen en bosbeleid en provinciale projecten (PS2019-710)' toegestuurd, waarin is aangegeven hoe er tot nieuw beleid voor bomen en bossen is gekomen en hoe wordt omgegaan met het besluit van Provinciale Staten van 3 juli 2019. Op 21 november 2019 is de vergunningaanvraag van de provincie voor het kappen van bomen ontvangen. De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het ingediende beoordelingsformulier kapaanvraag.


Samen met GroenLinks stelde de VVD vragen omtrent deze kapaanvraag. U vindt deze vragen in de bijlage.