Aanbesteding voor jeugdzorg 'on hold'

De aanbesteding waar het om gaat zou aanbieders van jeugdzorg terug moeten dringen naar een aanzienlijk kleiner aantal aanbieders. Zo zou het betaalbaarder en overzichtelijker moeten worden. Tijdens de raadsvergadering van 7 en 8 juli werd hierover gesproken en hebben insprekers hun zorgen geuit. Flinke zorgen. Na de eerste beantwoording van wethouder Van Haaren op dinsdag 7 juli, volgde al snel (de volgende dag) een aanvullende brief van de insprekers.

© VNG

Al eerder heeft de VVD nadrukkelijk contact gezocht met kleine ondernemingen - en andersom - die zich benadeeld voelen door deze aanbestedingsplannen. De brieven van afgelopen twee weken en de insprekers van gisteren maken duidelijk dat er veel vragen zijn, maar vooral ook enorm veel zorgen.

Als VVD vinden we de geluiden zorgwekkend, maar vinden we het proces ook erg snel gaan. Hoewel de wethouder aangaf dat niemand overvallen zou zijn met dit nieuws, voelen veel ondernemers dat wel zo. Maar ook zorggebruikers ervaren dit zo. De VVD zou graag de mogelijkheid willen ons hier goed in te verdiepen om vervolgens een gezond debat met elkaar te kunnen voeren over deze koerswijziging. Dinsdagavond werd die discussie al snel doodgeslagen, omdat het te ver zou afliggen van het onderwerp van die raadsvergadering, namelijk de perspectiefnota.

Na de aanvullende brief die we gisteren (woensdag 8 juli) als politiek hebben mogen ontvangen van de insprekers, hebben wij als partij ook nog contact gehad met enkele zorgondernemers. We proeven dat overvallen gevoel overal, maar we proeven ook de bereidheid om mee te denken en samenwerkingen op te zetten. Een soort 'coƶps', zo noemde wethouder mevrouw Van Haaren dat. Maar dan moet daar natuurlijk wel de gelegenheid voor zijn.

Mede door die reden werd er gisteren een motie naar voren gebracht door D66, GL, OBL en PvdA, waarin gevraagd werd om het proces 'on hold' te zetten. Wij vinden dat geen slecht plan en zeiden in eerste instantie onze steun toe richting de motie. Zo hebben we de ruimte om ons te verdiepen in de eisen van de aanbesteding, maar ook in de gevolgen. Niet alleen voor de (kleine) ondernemers, ook voor de zorgbehoevenden, waaronder de vrije zorgkeuze. Wethouder Van Haaren heeft nadrukkelijk opgeroepen deze motie niet aan te nemen, omdat o.a. haar bezuinigingstaakstelling dan in ernstige problemen zou komen. Ze gaf wel toe dat ze zorgen te begrijpen waren en dat ze zelf ook twijfel heeft over hoe het proces - en dan vooral het tempo en de timing - momenteel loopt. 'Een on-hold kunnen we wel gebruiken, maar deze motie brengt ons echt in de problemen.'

Na een schorsing zei de wethouder toe dat er geen besluitvorming plaatsvindt voordat er een debat is gevoerd in de raad. Daarop kon de motie voorlopig van tafel.

Update: vandaag (9 juli) is duidelijk geworden dat het hele proces Achterhoek breed 'on hold' wordt gezet door de zorguitingen.