Een nieuw voorstel over locatie sporthal in Ruurlo

Het heeft de laatste weken in Ruurlo de gemoederen beziggehouden; het voorstel van het college om voor de bouw van een nieuwe sporthal locatie het zwembad de Meene te kiezen.

© RVG Ruurlo

Waren het aanvankelijk alleen omwonenden die in de pen klommen, allengs was het een onderwerp waar alle inwoners in Ruurlo wel een mening over hadden. Natuurlijk was er blijdschap dat de gemeente 8 miljoen voor de bouw wilde uittrekken, maar over de locatie liepen de meningen nogal uiteen. Waarom niet op de huidige locatie waar de sporthal nu staat? Waarom niet op de locatie de Nieuwe Weg vlak achter de nieuwe school? Waarom niet op de plek waar nu de kantine en de kleedkamers van voetbalvereniging Ruurlo staan?

In de commissievergadering waren veel insprekers en waren ook politiek de meningen verdeeld. Alleen CDA en Gemeentebelangen spraken zich onomwonden uit voor de locatie van het college; andere partijen, niet in het minst de VVD, pleitten er juist voor om alle locaties nog een naast elkaar te zetten en de inwoners mee te laten oordelen welke locatie het meest geschikt is. Een amendement om daartoe te besluiten, lag voor en kon rekenen op een meerderheid van de raad.

Op de dag van de raadsvergadering besloot het college het voorstel terug te nemen en in de raadsvergadering van 16 maart 2021 een voorstel te bespreken op welke manier onderzocht kan worden hoe mogelijke locaties met elkaar zijn te vergelijken en op welke manier de inwoners van Ruurlo daarbij zullen worden betrokken.

Voor de VVD aanleiding de overige fracties voor te stellen dit zo te gaan doen. Daarmee komt het college tegemoet aan een groot deel van de raad en de wens van vele inwoners van Ruurlo. Met ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele verdwaald’ sloot de raad zich bij de mening van de VVD aan.