VVD brengt amendement in, samen met D66, PvdA, GL en OBL

In de commissievergadering van 2 maart is het raadsvoorstel uitvoerig besproken. De raad heeft de wethouder gevraagd met een voorstel te komen waarin de locatiekeuze opnieuw in participatie met alle stakeholders wordt onderzocht. Wat de VVD betreft heeft de wethouder goed geluisterd naar wat er leeft. Er ligt wat ons betreft een goed voorstel. Maar we hebben twee duidelijke oproepen.

In diezelfde commissie heeft de VVD nog twee verduidelijkingen gedaan waarvan de wethouder heeft toegezegd deze te verwerken in het voorstel. Te weten: de VVD ziet graag dat na het participatietraject, maar voor de start van het locatieonderzoek, de wegingsfactoren worden vastgesteld (toezegging terug te zien op de band:21:16)


Daarbij is in de discussie het voorstel gedaan om ook kennis te nemen van de ervaringen van het onderzoeksbureau en mogelijk het proces daarop aan te passen. Dit bevordert de objectiviteit in het proces.

ยท        Zorg er ook voor dat de schetsontwerpen voor de start van het locatieonderzoek klaar zijn, zodat in het onderzoek deze ontwerpen kunnen worden meegenomen.  (toezegging terug te luisteren op de band: 21:57). Het ontwerp en de situering van de nieuwe sporthal kan bepalend zijn voor onder andere infrastructuur en hinder voor omwonenden.

-       De VVD heeft kennisgenomen van de inbreng uit de samenleving ten aanzien van het locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo;

-       De VVD vindt een breed draagvlak binnen de samenleving belangrijk.

-       Het college heeft horende de inbreng en het discussies in commissievergadering, aanpassingen doorgevoerd in het raadsvoorstel.

Deze moeten tegemoetkomen aan de inbreng van de samenleving en de commissie;

-       VVD ondersteunt grotendeels de aanpassingen het voorstel en stelt voor ter voorkoming van eventuele ruis in de toekomst, een aantal punten uit de aanpak als omschreven in het raadsvoorstel nog iets te verduidelijken.

De VVD heeft de punten ter verduidelijking in een amendement vervat.

Waar het uiteindelijk allemaal om gaat is dat de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal op basis van goede argumenten wordt onderbouwd.