OZB-aanslag aanzienlijk hoger: VVD stelt vragen

Vorig jaar wisten we nog een korting toe te passen op de OZB-aanslag, omdat huiseigenaren eerder teveel OZB hadden betaald. We hebben als VVD ingezet op teruggave van dit teveel betaalde tarief, iets wat de oppositie steeds bestempelde als 'cadeautje'. Geld teruggevend dat al van u is, is geen cadeautje. De nieuwe WOZ-aanslag lag vorige maand op de deurmat en het was voor vele huiseigenaren duidelijk: de te betalen aanslag was weer een stuk hoger dan voorheen. De VVD stelt hierover vragen.

Geachte college,

 

In december 2020 besloot de raad het tarief voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen, met 2% te verlagen van 0,1191% in 2020 naar 0,1167% voor het belastingjaar 2021. Met de verwachte verandering van de WOZ-waarde  met waardepeildatum 1 januari 2020 zou dit in totaal een WOZ opbrengst op moeten leveren van 8,014 miljoen Euro.

 

Recent hebben de huishoudens in Berkelland van GBTwente hun aanslag gemeentelijke belastingen 2021 mogen ontvangen en kunnen zij de daarbij behorende taxatieverslagen woningen inzien. De waardebepalingen van woningen zijn bepaald op verkoopprijzen, die betaald zijn rond de waardepeildatum 1 januari 2020. Als gevolg van de marktontwikkeling zijn veel WOZ-waarden aanzienlijk gestegen vergeleken met de waardepeildatum 1 januari 2019, waarop de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2020 was gebaseerd. Maar op zich hoeft dat niet te leiden tot een aanzienlijk hogere aanslag, immers daar is bij het vaststelling van het tarief rekening mee gehouden.

 

Toch bereiken onze fractie berichten dat de verandering in de WOZ-waarde voor het huidige belastingjaar aanzienlijk is met verhogingen die variƫren van 10 tot wel zelfs 25%;.


Dat roept bij de VVD de volgende vragen op:

 

Vraag:

Hoe hoog is dit jaar voor de gemeente de WOZ opbrengst voor eigenaren van woningen; wijkt die af van de verwachte opbrengst in de vastgestelde begroting en zo ja met hoeveel?

 

Vraag:

Is bij het vaststellen van het tarief in de raadsvergadering van december 2020 voldoende rekening gehouden met de verandering van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor?