Compensatieregeling / stimuleringsbijdrage

Het college van B&W heeft tijdens de raadsvergadering van 13 april een compensatieregeling aangekondigd voor verenigingen en ondernemers voor de voortdurende coronacrisis. De VVD is verheugd met dit nieuws en heeft - vanzelfsprekend - ingestemd met dit voorstel.

Verenigingen en ondernemers kunnen een compensatie aanvragen wanneer zij in januari, februari, maart en april nog gedwongen stil hebben gelegen vanwege de coronapandemie op last van de overheid. De compensatie bedraagt 2 x € 750,-, met de voorwaarde dat de verenigingen en ondernemers twee jaar bestaan.

Een op het oog een klein bedrag, maar het college hoopt hiermee bovenop de steunpakketten vanuit de overheid een steun in de rug te kunnen geven voor gedupeerden. Voor sommigen zou dit een druppel op de plaat zijn, dat beseffen we ons. Er wordt 1,5 miljoen gereserveerd vanuit de algemene reserves en ook zal er bij de perspectiefnota rekening mee worden gehouden.

Wethouder Gerjan Teselink maakt complimenten voor de ambtelijke organisatie. Er is daar volgens hem hard gewerkt. Dit voorstel is een steuntje in de rug. Het kan misschien ook de aanleiding zijn om op basis van maatwerk te kijken naar de echte vraag van de ondernemer of vereniging.

De VVD heeft al vanaf november gevraagd om extra steun en is dus, ongeacht dit eenmalige kleine gebaar, blij met dit voorstel. Mocht er meer hulp nodig blijken, staan we daar ook voor open. Dit heeft het college ook toegezegd.

De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.