Drie nieuw commissieleden voor VVD Berkelland

Vandaag zijn Gerrit te Hoop, Christo Meijer en Patrick Nijhof namens de VVD als burgercommissie lid geïnstalleerd. Zij zullen op deze manier een actieve bijdrage leveren aan de gemeentepolitiek. Beste leden, van harte gefeliciteerd!

Meer informatie over deze drie heren valt binnenkort te lezen op onze website, onder 'mensen'.