De VVD stelt vragen over het opheffen onbewaakte spoorwegovergang Ruurlo

Landelijk is het besluit genomen om alle zogenoemde niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s) op te heffen. Dat gaat om 300 overwegen. Daarvan zijn er 180 met een recreatief belang. Zowel de overweg 'Loorsteeg' als ook 'Reurinkweg' zitten bij deze 180 overwegen. De VVD vindt het opmerkelijk dat het Berkellands college van een beperkt recreatief belang spreekt en stelt vragen.

© Jan Hendriksen

Er is een rapport opgesteld door Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie. Dat is een adviesgroep bestaande uit Wandelnet, de Fietsersbond, de ANWB, Stichting Landelijk Fietsplatform en NOC*NSF. Zij schrijven in hun rapport dat de “Loorsteeg” en de “Reurinkweg” van resp. 'zeer groot' en 'groot' recreatief belang acht in tegenstelling tot de gemeente, die in haar argumentatie van een 'beperkt' belang spreekt.

Een besluit dient te worden genomen op basis van argumenten die verifieerbaar zijn of onderbouwd. Voor de VVD is dat in deze nog niet duidelijk en daarom heeft zij op 10 mei 2021 vragen gesteld om een heldere uitleg te krijgen.

Daarnaast heeft de VVD contact gezocht met verschillenden partijen waaronder de VVV en Wandelnet. De VVV was zeer ontstemd, omdat door opheffing van deze overgangen toeristische fiets- en wandelroutes zullen verdwijnen. De route verleggen is geen optie. Dat betekent ook dat deze routes in de verschillende toeristische boeken voor de Achterhoek moeten worden aangepast of zelfs geschrapt. Het gaat dan om de routes: ‘de mooiste landgoedwandelingen’, ‘wandelen op de rand van bos en boerenland’, ‘rondwandeling Ruurlo’ en ‘hap en stap Ruurlo.

Wandelnet op haar beurt was zeer verbaasd over het besluit van het college. Ten eerste om de snelheid waarop de opheffing zal plaatsvinden en ten tweede omdat geen aanvullende maatregelen worden voorgesteld om toch de spoorweg te kunnen oversteken, door de overweg actief te beveiligen. Want daarvoor zijn er middelen ter beschikking gesteld en zijn de kosten voor de gemeente slecht 25% van de totale kosten. Daarnaast heeft Wandelnet een gebiedsanalyse gemaakt: “Verbindingen in de gemeente Berkeland: behouden gebiedssamenhang in het geval van sanering overwegen”. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat er wel degelijk een recreatief belang is voor het behoud van de overwegen. Dit document leest u hier.

De VVD wacht nu eerst de antwoorden van het college af. Deze vragen leest u in de bijlage van dit artikel.


UPDATE:

Vandaag, 25 mei, hebben wij antwoorden op onze vragen ontvangen. Wij vinden deze antwoorden wat kort door de bocht en zeker niet bevredigend. Daarom: wordt vervolgd.

U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.