Soms gaat het ergens over!

Even de context: elk jaar maakt de gemeente een begroting en elk jaar wordt daarvan na afloop van dat jaar een rekening opgemaakt; net als in de vorige raadsperiode blijft er dan vaak geld over omdat niet alles uitgevoerd wordt zoals was voorgenomen. Zo ook over het jaar 2020. Voor het tweede jaar achtereen blijft er bijna 7 miljoen over. De vraag wordt dan ook terecht opgeworpen: ‘Begroten we dan niet te conservatief?’ En omdat vaak begrotingen worden dichtgegooid met verhoging van belastingen:’Verhogen we niet de belastingen terwijl achteraf blijkt dat dat niet nodig is? Vragen we in feite niet teveel van de inwoners van Berkelland?’

In de raadsvergadering van woensdag 23 juni ontspon zich een debat over wat je met zo’n overschot kunt doen. De VVD nam daarbij het initiatief met het voorstel om een deel van dat overschot terug te geven aan de inwoners die die belasting ook hebben opgebracht. Het CDA en later ook Gemeentebelangen Berkelland sloten zich daarbij aan. Maar partijen als D66, PvdA en GroenLinks vinden dat maar onzin en willen dat overschot gebruiken om afgesproken bezuinigingen, in dit geval voor sport en cultuur, niet alleen uit te stellen, maar er ook van af te zien. Dat is een politieke keus: geef je terug omdat het in feite niet gevraagd had moeten worden, of gebruik je belasting om extra te investeren in sport en cultuur.

Het is aan partijen om daar een keuze in te maken. De raad koos in meerderheid voor de gedachten van de VVD; daar zijn we blij mee. Van de geïnde 8,7 miljoen euro aan OZB in het jaar 2020 gaat nu 1 miljoen euro terug naar de inwoners.

Geeft de VVD dan niet om sport en cultuur? Jawel, maar hoe uitvoering wordt gegeven aan de voorgenomen bezuinigingen op sport en cultuur komt aan de orde bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 op 13 en 14 juli a.s. in de gemeenteraad van Berkelland. Als we minder conservatief willen begroten, moeten we daarbij alle inkomsten en uitgaven bij betrekken. ‘Integraal afwegen’ in vaktermen. En niet alleen naar 1 post kijken!

Wordt vervolgd..