Kevin Hauser stopt na het reces als raadslid

Na 3,5 jaar heeft Kevin te kennen gegeven te stoppen als raadslid. Het plezier was er al een tijdje af, maar de tijd die hij tekort komt voor zijn vrouw en kinderen deden hem een moeilijke keuze doen maken.

De VVD fractie had graag gezien dat Kevin nog niet zou stoppen, maar hebben begrip voor het feit dat hij primair zijn aandacht geeft aan zijn kinderen en het werk van zijn vrouw en van hemzelf. Als raadsleden kunnen wij met de vernieuwde vergaderwijze zijn wens om nog meer openbaarheid te betrachten, inhoud geven.

De procedure schrijft voor dat raadsleden op de verkiezingslijst moeten hebben gestaan, ook als er later een verschuiving plaatsvindt. Wij zullen de komende tijd gebruiken om gesprekken te voeren met zij die op de kandidatenlijst 2018 stonden (op volgorde), om te zien wie er open staat voor een zetel in de raad. Pas als niemand van deze lijst deze taak zou willen vervullen, kan men elders werven.