Geen lastenstijging meer in Berkelland!

Volgend jaar worden de tarieven voor riool en afval niet hoger. Nee nog beter: de inwoners krijgen geld terug. Een verkiezingsstunt van de VVD? Welnee, de inwoners betalen al jaren veel te veel en er blijft jaarlijks veel geld over. En al dat geld zit maar in potjes, waar niets mee wordt gedaan. Amendementen van de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Berkelland zorgen er nu voor dat dat verleden tijd is. Vanaf volgend betalen de inwoners in Berkelland alleen als het geld echt nodig is. En wat over is gaat terug naar de inwoners. Sommige fracties noemen dat verkiezingsretoriek. De werkelijkheid is anders. De VVD noemt dat gerechtigheid! Lees hieronder het artikel van de TC Tubantia:

Geen lastenstijging voor inwoners Berkelland in 2022: tarieven afval en riolering bevroren

BORCULO - Inwoners van Berkelland krijgen in 2022 te veel betaalde onroerendezaakbelasting terug. Bovendien stijgen de afvalstoffen- en rioolheffing volgend jaar niet. 

Vorige maand besloot de gemeenteraad al om de inwoners van Berkelland in 2022 1 miljoen euro terug te geven aan te veel geheven onroerendezaakbelasting. In 2020 hield de gemeente namelijk 7 miljoen euro over, terwijl de inwoners dit jaar wel een forse ozb-stijging voor de kiezen kregen.

Ook rioolheffing omlaag

De VVD en het CDA dienden dinsdag een amendement in om de burgers ook te veel betaalde rioolheffing terug te geven. De rioolheffing stijgt nu elk jaar structureel met 2 procent plus de inflatiecorrectie om investeringen uit het watertakenplan te kunnen betalen. Het gaat dan onder meer om maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 

Meer geheven dan uitgegeven

Maar ook bij de rioolheffing heeft Berkelland in 2019 en 2020 meer belasting geheven dan uitgegeven aan de riolering. In het reservepotje zit inmiddels ruim 7 miljoen euro. Rioolheffing is net als de afvalstoffenheffing een doelbelasting: er mag niet meer geheven worden dan er aan uitgegeven wordt. „We willen daarom volgend jaar de rioolheffing niet verhogen met 2 procent en ook niet met de inflatiecorrectie”, aldus wethouder Anjo Bosman.

Geld teruggeven

Maar VVD en CDA willen verder gaan. Theo Helmers (CDA) en Hans Boxem (VVD) willen de in 2019 en 2020 te veel geheven rioolheffing volgend jaar teruggeven aan de inwoners door de rioolheffing te verlagen. Wethouder Bosman vindt dat geen goed plan, omdat in 2023 het watertakenplan wordt herijkt. Dan wordt ook duidelijk hoeveel rioolheffing er nodig is. Boxem vindt dat jammer: „In de reserve zit 7 miljoen euro, dat is dood geld. Jammer dat u ons plan ontraadt.”

Ook D66 steunt het plan niet. „Teruggave is een verkiezingscadeautje van VVD en CDA, dat we later wellicht nodig nodig hebben”, aldus D66-fractievoorzitter Han Boer. Gemeentebelangen steunt het plan van zijn coalitiepartners evenmin. „Het is niet juist om nu geld terug te geven aan de burger wat later nodig is voor het watertakenplan”, aldus Ingrid van Dijk (GB). Of er een meerderheid voor het VVD/CDA-plan is, was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet duidelijk.

Ook afvalstoffenheffing terug

De VVD wil ook de inwoners te veel betaalde afvalstoffenheffing teruggeven door het tarief volgend jaar niet te laten stijgen. VVD-fractievoorzitter Hans Boxem diende daartoe een amendement in. „Want in de afvalreserve zit inmiddels 7 ton meer dan nodig is om schommelingen op te vangen”. Wethouder Anjo Bosman is het daar mee eens en wil de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2022 bevriezen. Boxem trok met die toezegging het amendement in.


Lees het artikel hier.