Participatietraject t.b.v. speeltuinen

De VVD vindt dat het college tijdig participatie trajecten moet opstarten voor het gebruik van de gemeentelijke speeltuinen.


De VVD heeft een motie ingediend die het college opdraagt om per direct speeltoestellen of in ieder geval zo snel als mogelijk speeltoestellen te plaatsen in deze speeltuin.

Op ’t Loo in Ruurlo zijn op 19 april speeltoestellen uit de speeltuin weggehaald omdat zij niet voldeden aan de veiligheidseisen. Dat is natuurlijk prima, want veiligheid gaat boven alles.

Waar de VVD een punt van maakt is dat het college tot op heden, 3 maanden later, geen nieuwe toestellen heeft terug geplaatst. Normaliter zou bij het verwijderen van toestellen gelijk nieuwe toestellen geplaatst moeten worden.

Het zou bij de gemeente beleid moeten zijn om, in samenspraak met de buurt, tijdig, het gebruik en de samenstelling van de speeltuin te evalueren. Vervolgens zou dan in de uitvoering de speeltoestellen, die niet aan de veiligheidseisen voldoen, direct vervangen moeten worden of indien dat in participatie is besloten, definitief te verwijderen.

Dat is de participatie zoals de VVD dat graag ziet.