VVD: gelijkwaardige behandeling verenigingen

© Paulien Gregoor

Het College van de gemeente Berkelland heeft in de perspectiefnota een voorstel opgenomen dat sportverenigingen met eigen onroerend goed een compensatie krijgen voor de OZB-heffing. De VVD is daar in beginsel geen voorstander van. Elke onroerend goed bezitter betaald OZB en waarom zou een Sportvereniging, die vaak bij het verwerven van het onroerend goed al gecompenseerd zijn, daarvoor gecompenseerd moeten worden.

De VVD vindt dat alle verenigingen in Berkelland gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat geldt voor sportverenigingen maar ook voor cultuurverenigingen. Een vereniging die huur betaalt, betaalt impliciet ook OBZ-heffing.

In de motie vraagt de VVD het college om bij de uitwerking van haar besluit verenigingen met en zonder eigen accommodatie gelijkwaardig te behandelen.

De VVD is een voorstander om vereniging die aantoonbaar een bijdrage leveren waardoor de kosten in het sociaal domein dalen, daarvoor beloond mogen worden.