Sinterklaas bestaat in Berkelland niet!

Oud-wethouder Han Boer en ik zitten elkaar in de gemeenteraad vaak in de haren; al hoewel beiden democraten in hart en nieren meent hij mij nog al eens de les te moeten lezen over de financiën in de gemeente Berkelland. Tot vervelens toe van andere raadsleden zitten we als een tweetal betweters elkaar te overtuigen van het ongelijk van de ander. Inzet van mijn kant namens de fractie van de VVD is altijd zo laag mogelijke lasten voor de inwoners, terwijl Han Boer altijd beweert dat dat luchtballonnetjes zijn, verkiezingsretoriek of Sinterklaas spelen.

Natuurlijk, de VVD moet erkennen dat er door de raad een besluit is genomen om in de jaren 2021 t/m 2024 de belasting op eigendom van woningen elk jaar met 6% te verhogen; met de huidige inflatie is dat toch elk jaar 4 a 5 % hoger en bij elkaar opgeteld ca. 20 % meer dan in het jaar 2020. Dat was nodig om de financiën in onze gemeente op orde te houden, in feite om naast een aantal noodzakelijke bezuinigen te kunnen beschikken over middelen om de steeds hogere kosten aan de zorg te betalen. Omdat het Rijk het nalaat ons daarvoor het geld te geven, moeten we als gemeente extra belastinggeld innen om die zorg te kunnen betalen. Daar loopt de VVD niet voor weg omdat wij ons ook gebonden voelen om elke inwoner in Berkelland zorg te bieden die zij nodig heeft.

Maar luchtballonnetjes of niet, de begroting 2022 die nu door het college aan de raad is aangeboden, laat zien dat het ook anders kan. Volgend jaar stijgt de OZB niet met 6%, maar daalt de aanslag 5% t.o.v. vorig jaar; het rioolrecht eigenaren stijgt niet met de jaarlijkse verhoging van 2%, maar daalt volgend jaar met 35 Euro per aansluiting; en afhankelijk van de grootte van de grijze afvalcontainer betaalt elk huishouden in Berkelland volgend jaar 20% minder aan afvalstoffenheffing. Wel is waar eenmalig en nog niet voor de jaren daarna, maar voor het jaar 2022 zijn de inwoners van onze gemeente in ieder geval aanzienlijk minder Euro’s kwijt aan gemeentelijke woonlasten. Daar heeft de VVD jaren voor moeten strijden en natuurlijk doen we dat ook met het oog op de verkiezingen in maart 2022. Maar nu de reserves dat toelaten, wordt dat ook door het college onderkend en aan de raad voorgesteld.

Echt, Sinterklaas bestaat niet! Zeker weten! Maar de VVD komt wel zijn belofte na, om de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden binnen de mogelijkheden die er zijn. Daar kun je op vertrouwen.