Bouwen met de VVD - met deze lijsttrekkers

Voldoende woningen in de Achterhoek, dat is de gezamenlijke boodschap van alle VVD fracties in alle Achterhoekse gemeenten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Met deze lijsttrekkers gaan we dat doen.

Op de Algemene Ledenvergadering van 1 november jl., is Marcellino Kropman door de leden gekozen als lijsttrekker van VVD Berkelland. Meer dan ooit is het belangrijk om niet alleen te kijken wat er moet gebeuren in de eigen gemeente, maar hoe we ook met de buurtgemeentes kunnen optrekken als het gaat om leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid.

De lijsttrekkers van de VVD afdelingen Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Doetinchem en Berkelland hebben daarom nauw contact met betrekking tot deze en andere punten. Zij zijn het er over eens dat om de Achterhoek in de toekomst leefbaar te houden (wonen, werken en leven), er op veel plaatsen gebouwd moet worden, met een goed beleid m.b.t. wat, hoe en voor wie je bouwt. Betaalbaar en voldoen aan de behoefte van de Achterhoek: voor nu én in de toekomst.

De lijsttrekkers van het VVD Lokaal Netwerk Achterhoek weten dat dit alleen kan door samenwerking van inwoners, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen horen we graag uw ideeën hierover. 
Op de foto de lijsttrekkers:
Bart Porskamp (Oost Gelre), Hans Dales (Doetinchem), Rens Spijkers (Oude IJsselstreek) en Marcellino Kropman (Berkelland).