Gemeenteraad stemt in met lastenverlichting voor volgend jaar

De gemeenteraad heeft begin november de begroting voor 2022 vastgesteld. Basis daarvoor vormde de in juli 2021 vastgestelde Perspectievennota. Bij die vaststelling drong onze fractie er bij het college op aan de voorgenomen verhoging van afvalstoffenheffing en rioolbelasting nog eens te bezien - of die wel nodig waren - en ook om te kijken of de overschotten over het jaar 2020 niet gebruikt konden worden om 1 miljoen aan geïnde OZB aan de inwoners terug te geven.

Tot onze tevredenheid heeft het college daar gevolg aan gegeven.

  • Volgend jaar hoeven de inwoners geen 6% OZB meer te betalen, maar krijgen zij 4% terug;
  • Volgend jaar wordt de rioolbelasting niet met 20 euro verhoogd, maar krijgt elke huishouden 35 euro terug;
  • Volgend jaar wordt de afvalstoffenheffing net hoger, maar hoeft er voor elke grijze container 20% minder te worden betaald.

Sinterklaascadeautjes , zo noemt D66 dat. Nee, voor de VVD is: het eerlijk duurt het langst! Als je, om de begroting sluitend te houden, niet méér van de inwoner hoeft te vragen, moet je dat dan ook niet doen. En als je teveel hebt gevraagd, geef je dat later terug! Toch logisch?

Dat gebeurde er dus in de vorige raadsperiode, toen is maar liefst 20 miljoen euro (!) extra opgehaald zonder dat het nodig was. Reden om in deze raadsperiode die euro’s terug te geven aan de inwoner en te investeren in de samenleving. Overigens, van dat investeringsprogramma van 32,5 miljoen euro, is nog 21 miljoen beschikbaar.

Voor de VVD aanleiding om de raad uit te laten spreken dat we in februari 2022 daarover de balans opmaken en kijken wat we met dat restant gaan doen. Immers, er komt een andere raadsamenstelling na maart '22. Wellicht zijn er dan ook andere ideeën en is een betere besteding wenselijk. Daar kan de nieuwe raad zich dan over uitspreken.

Het moge duidelijk zijn, voor de VVD blijven de prioriteiten bouwen, bouwen, bouwen. Immers, dát is de beste waarborg voor lage lasten voor onze inwoners.