Geen draagvlak bij omwonenden, geen windmolens in Berkelland

De gemeenteraad neemt dinsdag 23 november a.s. een belangrijk besluit, namelijk over een regionale energiestrategie, door dagelijkse bestuurders van de provincie, het waterschap en de Achterhoekse gemeenten opgesteld: RES 1.0 Achterhoek. Prangende punt in deze strategie: wel of geen windmolens? En dus waar wel, waar niet?

Dinsdag 9 november jl. is daaroer al gesproken in de raadscommissie Bestuur en Sociaal; na 18 (!) insprekers lieten de meeste fracties nog niet het achterste van hun tong zien. Jammer is dat van deze bespreking TC Tubantia een karikatuur maakte: "wel of geen kerncentrale in de Achterhoek?" Daar ging het helemaal niet om! Dat was ook maar een korte discussie tussen enkele partijen. Jammer dat die krant zich ook niet heeft gerehabiliteerd. Nee, erger nog: de verslaggever herhaalde zich slechts in zijn wekelijkse column, terwijl zijn collega de letterlijk uitgesproken teksten in zijn bezit had.

Wat vindt de VVD Berkelland van RES 1.0 Achterhoek?

  • We stemmen er niet mee in en binden ons niet aan de regionale opgave van 1,35 TWh
  • We bepleiten maximaal benutten van de potentiële opwekking van zonne-energie op dak
  • We houden vast aan maximaal 140 ha. zon op land
  • We juichen het initiatief toe om zonneparken te concentreren in en rond de Laarberg
  • We werken niet mee aan windmolens dichter bij dan 400 meter van woningen en bebouwing
  • We werken niet mee aan windmolens dichter bij dan 10 maal de tip-hoogte van dorpskernen
  • We zien in feite weinig mogelijkheden in het Ruurlosebroek ('vlek K') vanwege de afstand tot woningen
  • We vinden dat 'vlek K' veel te ruim is aangegeven, maar zijn bereid samen met Oost-Gelre te bezien of er draagvlak is om windmolens daar te plaatsen; bij geen draagvlak, géén windmolens!
  • We willen dat vanaf nu gebieden buiten 'vlek K' worden uitgesloten van windmolens en dat alle initiatieven daar definitief worden stopgezet.

Het meest belangrijke is dan ook dat over eventuele plaatsing de gemeenteraad van Berkelland gaat en niet de provincie Gelderland; dat vraagt dat we als raad van Berkelland snel en duidelijk ons eigen RODE-beleid opnieuw moeten vaststellen. Daartoe zal de VVD in een motie oproepen.

Immers, we moeten voorkomen dat de provincie besluiten kan nemen zonder ons, waar in onze gemeente de energietransitie gestalte mag krijgen.