Wonen in het buitengebied

Burgers met een woning in het buitengebied mogen geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering.