Raddraaiers

Jongeren hebben het recht om samen te zijn, maar niet om overlast te veroorzaken of schade aan te richten. Hier moeten we harder tegen optreden.

Een omgeving waar je je veilig voelt. De geruststellende gedachte, dat er een efficiƫnte en effectieve politiezorg wordt geboden, is daarvoor een voorwaarde. De hulpdiensten dienen 24 uur per dag beschikbaar te zijn en op tijd te zijn als je ze nodig hebt. Op dit moment kan daar helaas niet van worden gesproken en is er teveel ruimte voor criminelen om hun werkterrein naar onze regio te verleggen. Die ontwikkeling moet dringend worden gekeerd. De VVD vindt het normaal dat je met je handen van andermans spullen af blijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hufters die het zo verpesten moeten hard worden aangepakt. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen.

Wij willen dat de burgemeester en de politieleiding zorg dragen dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester dient actief gebruik te maken van al zijn bevoegdheden en alle mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en de overlast te bestrijden, ten volle te benutten. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegene die dit veroorzaken.