Veiligheid

Veiligheid en de geruststellende gedachte, dat er een efficiënte en effectieve politiezorg wordt geboden, is daarvoor een voorwaarde. De hulpdiensten dienen 24 uur per dag beschikbaar te zijn en op tijd te zijn als je ze nodig hebt. Op dit moment kan daar helaas niet van worden gesproken en is er teveel ruimte voor criminelen om hun werkterrein naar onze regio te verleggen. Die ontwikkeling moet dringend worden gekeerd.

De VVD vindt het normaal dat je met je handen van andermans spullen af blijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hufters die het zo verpesten moeten hard worden aangepakt. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen.

De politie moet meer zichtbaar zijn op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Brandweervrijwilligers verdienen waardering en faciliteiten om hun inzet mogelijk te maken, zodat diegenen die als brandweerman/vrouw willen dienen, dat ook kunnen.

Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente moet actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet hiervoor geeft.