Ouderenzorg

De VVD wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, een eigen leefomgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. De VVD ondersteunt ook daarom initiatieven voor zorg op kleine schaal.

De zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden de wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij  overbelast raken. De VVD vindt dat de gemeente gebruik moet maken van zogeheten mantelzorgwaardering om een financiĆ«le tegemoetkoming te geven en draagt bij aan het realiseren van een steunpunt. De gemeente zorgt, door vergaande professionalisering van de inkoop van zorg en samenwerking met andere Achterhoekse gemeenten waar dat mogelijk is, voor een scherp inkoopbeleid, waardoor de verstrekte zorg effectief en kostenefficiĆ«nt kan worden geleverd. De VVD vindt het eerlijk dat je eigen bijdrage aan de door de gemeente verstrekte zorg passend naar rato van het inkomen.