Belasting

In Berkelland dienen de uitgaven niet groter te zijn dan de inkomsten. Geld dat we teveel gevraagd hebben van onze inwoners en bedrijven dienen terug te vloeien naar deze groep en niet gebruikt te worden om reserves op te bouwen.

De VVD gelooft in de kracht van burgerinitiatieven. Wij willen de burger nooit voor de voeten lopen en regelgeving waar kan flexibeler inrichten. We geloven in de kracht van de samenleving en dat zij over sommige problemen meer kennis hebben dan de gemeenteraden zelf. Daarom doet de VVD er alles aan om initiatieven vanuit de samenleving om mee te denken over onze toekomst ruim baan te geven.

De gemeenteraadsleden van de VVD hebben vooral oog voor het welzijn en een gezonde toekomst van uw wijk, uw dorp, uw stad of uw gemeente. VVD kiezers mogen verwachten dat er realistisch wordt nagedacht over financiƫle mogelijkheden. Wat ons betreft wordt er niet meer geld uitgegeven dan er is. VVD hanteert het principe dat nu eenmaal niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk. Samenwerking kan soms uitkomst bieden. Samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten bestaat al, maar wordt steeds belangrijker.

Derhalve willen wij dus geen lastenverhoging (ook niet op de WOZ!) en aan de burger teruggeven wat teveel is ontvangen.