Uitkering

Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen uiteindelijk weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering.

Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen.  De VVD vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie een bijstandsuitkering krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verdient een sanctie. Daar waar dat wettelijk mogelijk is, dient de gemeente opdrachten aan ondernemers uit de Achterhoek te verstrekken en bij aanbestedingen de inzet van lokale bedrijven en inwoners deel te laten maken van het programma van eisen.

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren en de zogenaamde “armoedeval” veroorzaken, krijgen niet de steun van de VVD en moeten verdwijnen.