Onderwijs

Berkelland telt ruim 30 basisscholen en 7 VO locaties (van 5 verschillende VO-sholen). Dat is een prachtig onderwijsaanbod voor de Berkellander. Helaas weten we dat er momenteel in groep 1 van de basisscholen ruim 24% minder leerlingen zitten dan 8 jaar geleden. Minder leerlingen betekent minder inkomen uit het rijk voor de scholen. In veel gevallen zal dat voor basisscholen (en misschien zelfs voor de VO’s) fuseren betekenen.

© Kevin HauserVolgens de VVD ligt hier een taak voor de gemeente; naast het aantrekkelijk maken / houden van Berkelland om te wonen en te werken, moet het onderwijs kwaliteit kunnen blijven aanbieden, ook met minder geld. De gemeente moet kosten van huizing en onderhoud aan schoolgebouwen meer voor haar rekening nemen, in plaats van dit naar de scholen door te schuiven. De gemeente krijgt voor de huisvesting van de scholen van het Rijk al geld per leerling. Er moet goed overleg komen tussen de gemeente en de scholen waarin de gemeente een bijdrage kan leveren, zodat ook de verbinding tussen maatschappij / bedrijfsleven en onderwijs goed gemaakt kan (blijven) worden.


Bij het aantrekkelijk maken van woongebied, hoort ook het veilig maken / houden van de schoolomgeving. Indien nodig moet de gemeente de omgeving voorzien van veiligheidsvoorzieningen als reflecterende zuilen en zebrapaden.