Woningsplitsing

De VVD is voor woningsplitsing in het buitengebied.Het zorgt ervoor dat ouderen in staat worden gesteld langer kunnen blijven wonen en het mogelijk wordt voor jongeren om betaalbaar in het buitengebied te blijven wonen. Omdat het woningen voor specifieke doelgroepen zijn zouden deze buiten het aantallen woningen in de woonvisie moeten vallen.