Duurzame initiatieven

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst.

De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies. De gemeente neemt zelf het goede voorbeeld door bijvoobeeld de energie duurzaam in te kopen