Nevenactiviteiten buitengebied

Agrarische bedrijven en landbouwgrond maken deel uit van ons landschap.

Wij vinden dat de agrarische sector zich moeten kunnen blijven ontwikkelen en we hiervoor ruimte moeten bieden. Ook voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

Dit gaat overigens hand-in-hand met het geurbeleid, waarvan de VVD vindt dat deze niet strenger hoeft. Strengere geurregeles belemmeren niet alleen agrarische ontwikkeling, maar ook die van bijvoorbeeld recreatieve ondernemingen.