Handhaving

De VVD vindt handhaving belangrijk, maar wel met een plan.

Meer inzet op handhaving kan alleen als daar een goede onderbouwing voor is.