Tegenprestatie bijstandsuitkering

De VVD vindt het belangrijk dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie verrichten.

Dit kan zijn in de vorm van een onbetaalde nuttige maatschappelijk activiteit. Wel kan het zijn dat in uitzonderlijke situaties hiervan tijdelijk kan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer u voldoende tijd besteed aan mantelzorg. Maar ook in dat geval vindt de VVD niet dat de bijstandsgerechtigde moet worden vrijgesteld van sollicitatieplicht.