Voorzieningen

De VVD staat ervoor om voorzieningen in Berkelland zoveel mogelijk te behouden.

De VVD staat ervoor om voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur en ontmoeten in Berkelland zoveel mogelijk te behouden en zo dicht mogelijk bij de inwoners beschikbaar te maken. Het is wel belangrijk dat er draagvlak is bij inwoners voor deze voorziening, samenwerking met andere kernen kan een manier zijn om een voorziening in stand te houden.