Subsidie

De VVD is bereid om aan maatschappelijke doelen subsidie te verstrekken.

Deze dienen in het belang van onze inwoners zo goed mogelijk worden ingevuld. Randvoorwaarden dat dergelijke projecten bijvoorbeeld volledig uitgevoerd worden door vrijwilligers zijn geen reden om voorrang te krijgen op een subsidie.