Zonneparken

Er komen steeds meer initiatieven omtrent duurzame energieopwekkers. Zonneparken maken hiervan onderdeel uit.

Als VVD juichen we groene initiatieven altijd toe. We weten dat er in onze gemeente meerder grondeigenaren zijn die interesse hebben in de realisatie van een dergelijk park op hun grond(en). 

Wel vinden wij dat elke aanvraag serieus gewogen moet worden of deze aan alle voorwaarden voldoet, in de locatie thuishoort en of er geen omwonenden last van zullen ondervinden.